Strona główna » Modele 3D - nota prawna

Modele 3D - nota prawna

Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, do modeli 3D udostępnianych na stronie donice-zadora.pl jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym wzorów, kształtów, treści, grafik, utworów i znaków dostępnych w ich ramach należą do BARTPOL Sp. z o.o. lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Własności Przemysłowej (1) oraz Prawa Autorskiego (2) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Modele 3D udostępniane są na stronie donice-zadora.pl wyłącznie celu wykorzystania ich w komercyjnych i niekomercyjnych projektach i wizualizacjach dla przedstawienia produktów dostępnych na stronie donice-zadora.pl.

Zabronione jest wykorzystywanie modeli 3D celem przedstawienia produktów konkurencyjnych w stosunku do udostępnianych na stronie donice-zadora.pl Zabronione jest także, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące i regulację dotyczącą dozwolonego użytku osobistego, udostępnianie modeli 3D osobom trzecim za wyjątkiem wykorzystania ich w projektach lub wizualizacjach dla przedstawienia produktów dostępnych na stronie donice-zadora.pl. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że korzystający z modeli 3D nie jest uprawniony do ich bezprawnego kopiowania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, użyczenia lub najmu (np. zabroniona jest dalsza sprzedaż udostępnianych modeli 3D, co nie narusza prawa do ich wykorzystania w ramach komercyjnych projektów i wizualizacji dla przedstawienia produktów dostępnych na stronie donice-zadora.pl).

 

ad. (1) - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.

ad. (2) - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.)


Przejdź do strony głównej