Strona główna » Donice ZADORA - importera - 12 miesięcy

Donice ZADORA - importera - 12 miesięcy

KARTA GWARANCYJNA DONICY Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZADORA
 
Gwarant zapewnia konsumentowi dobrą jakość donicy, integralność jej konstrukcji oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku wystąpienia wady zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem świadczeń gwarancyjnych jest jednak dotrzymanie przez konsumenta zasad użytkowania określonych w niniejszym dokumencie.
 
Zasady użytkowania donicy:
 1. Donica przeznaczona jest do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do uprawy doniczkowych roślin ozdobnych.
 2. W przypadku donicy użytkowanej na zewnątrz dopuszczalne jest samodzielnie wykonanie w dnie donicy (lub dwóch dnach w przypadku donic z podwójnym dnem) otworów umożliwiających swobodny odpływ wody opadowej. Zaleca się w tym celu użycie wiertła o średnicy co najmniej 10mm.
 3. Zakres dopuszczalnych temperatur to od – 30°C do + 40°C.
 4. W przypadku pozostawienia donicy w okresie zimowym na zewnątrz należy upewnić się, że w donicy nie będzie gromadzić się woda lub śnieg, które wskutek zamarznięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenie donicy.
 5. W przypadku długotrwałej ekspozycji donicy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą pojawić się przebarwienia i wyblaknięcia, które nie wpływają na walory użytkowe.
 6. W przypadku donicy bez podwójnego dna, zaleca się jej wypełnienie do ½ wysokości żwirem gruboziarnistym lub keramzytem, a następnie docelowym podłożem ogrodniczym.
 7. W przypadku donicy z podwójnym dnem zaleca się umieszczenie roślin w donicach produkcyjnych i obsypanie ich np. keramzytem lub żwirem. Dopuszczalne jest również wyłożenie wnętrza donicy folią ogrodniczą i nasadzenie rośliny bezpośrednio w jej wnętrzu.
 Konserwacja donicy:
 1. Donica wykonana jest z kompozytu włókna szklanego i żywicy, i pomalowana bardzo trwałymi farbami poliuretanowymi.
 2. Zaleca się regularne czyszczenie powierzchni zewnętrznych donicy miękką tkaniną z użyciem delikatnych środków czyszczących. Nie należy używać do czyszczenia donicy detergentów, rozpuszczalników chemicznych i twardych gąbek.
 3. Dopuszczalne jest okresowe zastosowanie wosku przeznaczonego do lakierów samochodowych w celu usunięcia osadów i przywrócenia połysku (tylko dla donic o wykończeniu w połysku).
 WARUNKI GWARANCJI
 1. Reklamacje z tytułu wad przyjmuje sprzedawca w sklepie, w którym dokonano zakupu wadliwego towaru. W tym celu Konsument powinien przekazać do miejsca zakupu: wadliwy produkt, kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.
 2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Konsument będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
 4. Gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi w drodze prze wymianę reklamowanego towaru na wolny od wad.
 5. Gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Konsumenta przez obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wygaśnięcie gwarancji i anulowanie karty gwarancyjnej.
 
GWARANT:
BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Głogowska 218, 60-104 Poznań, Tel./Fax: 61 661 61 78, e-mail: info@donice-zadora.pl

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
Nie pokazuj więcej tego komunikatu